Οι εγγυήσεις μας

Εγγύηση Διασυνδεδεμένων Εγκαταστάσεων

Η ασφαλέστερη εγγύηση για το διασυνδεδεμένο με το Δίκτυο έργο σας στη σωστή λειτουργία του οποίου μπορεί να βασίζεται μεγάλο μέρος του εισοδήματός σας, η εξυπηρέτηση δανείων κλπ, είναι η μεγάλη εμπειρία μας σε αντίστοιχα έργα σε συνδυασμό με τον σωστό σχεδιασμό, τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, την υψηλή εξειδίκευση των συνεργείων μας και την αδιάλειπτη επίβλεψη σε κάθε στάδιο του έργου. Προβλήματα ωστόσο μπορεί να παρουσιαστούν ακόμη και με τα ποιοτικότερα υλικά. Για το λόγο αυτό, σε όλες μας τις εγκαταστάσεις, πλέον των εγγυήσεων των κατασκευαστών του εξοπλισμού δίνουμε τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιβαρύνεστε για δική μας επέμβαση ακόμη και άν η βλάβη οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως υπέρταση (κρουστική ή μή), τρωκτικά, κλοπή εξοπλισμού κλπ.

Εγγύηση Αυτόνομων Εγκαταστάσεων

Επιπλέον της εγγύησης καλής λειτουργίας εγγυόμαστε ότι κάθε αυτόνομο σύστημα το οποίο θα σχεδιάσουμε και εγκαταστήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας θα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε αυτές τις ανάγκες.

Εγγύηση Φωτοβολταϊκών Πάνελ σε διασυνδεδεμένα συστήματα

Τα πάνελ της SolarWorld, της οποίας είμαστε από το 2012 Πιστοποιημένοι Εγκαταστάτες και Πιστοποιημένοι Συνεργάτες καλύπτονται από 25ετή γραμμική εγγύηση.

Μπορούμε να ελέγξουμε και να πιστοποιήσουμε τη σωστή λειτουργία των πάνελ σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Εγγύηση Φωτοβολταϊκών Μετατροπέων σε λειτουργία

Όλοι οι μετατροπείς τους οποίους εγκαθιστούμε καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστων 5 ετών. Αντικατάσταση μετατροπέων εντός εγγύησης σε σύστημα το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εμείς μπορεί να γίνει χωρίς χρέωση, σύμφωνα με την υφιστάμενη σύμβαση συντήρησης / υποστήριξης.

Εγγύηση Προϊόντων

Εγγυόμαστε την καλή λειτουργία κάθε προϊόντος το οποίο έχουμε διαθέσει στην Ελληνική αγορά σύμφωνα με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις