ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργα

Έχουμε εγκαταστήσει με επιτυχία πάνω από 3MWp φωτοβολταϊκών πάρκων, φωτοβολταϊκών στη στέγη, αυτόνομων φωτοβολταϊκών και φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής (net-metering). Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες έργων μας:

 • Φωτοβολταϊκό πάρκο 150kWp στο Ν. Θεσσαλονίκης
  Φωτοβολταϊκό πάρκο 150kWp (Ν. Θεσσαλονίκης)
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο 150kWp στο Ν. Σερρών
  Φωτοβολταϊκό πάρκο 150kWp (Ν. Σερρών)
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kWp στο Ν. Δράμας
  Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kWp (Ν. Δράμας)
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kWp στο Ν. Σερρών
  Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kWp (Ν. Σερρών)
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ν. Χαλκιδικής
  Φωτοβολταϊκό πάρκο (Ν. Χαλκιδικής)
 • Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ν. Αττικής
  Φωτοβολταϊκό πάρκο (Ν. Αττικής)
 • Φωτοβολταϊκό στη στέγη
  Φωτοβολταϊκό στη στέγη
 • Φωτοβολταϊκό στη στέγη
  Φωτοβολταϊκό στη στέγη
 • Φωτοβολταϊκό στη στέγη
  Φωτοβολταϊκό στη στέγη
 • Φωτοβολταϊκό στη στέγη
  Φωτοβολταϊκό στη στέγη
 • Φωτοβολταϊκό στη στέγη
  Φωτοβολταϊκό στη στέγη