Net Metering

Net Metering

Επιδότηση Net metering

Έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα επιδότησης για φωτοβολταϊκά Net Metering έως 10kWp και στις 23.03.2023 προδημοσιεύθηκε ο οδηγός του προγράμματος. Με βάση τις τελευταιες πληροφορίες (Μάρτιος 2023):
 • Το όριο ισχύος για επιδότηση θα είναι 10kWp (και όχι 7kWp) για 3Φ εγκαταστάσεις, και 5kWp για μονοφασικές
 • Για οικιακές εγκαταστάσεις, θα επιδοτηθούν αποκλειστικά συστήματα με μπαταρίες
 • Ελάχιστη προτεινόμενη χωρητικότητα των μπαταριών ίση με την ισχύ του Φ/Β. Δηλαδή, για σύστημα 5kWp, μπαταρίες τουλάχιστον 5kWh
 • Το ύψος της επιδότησης θα είναι 40-60% επί του συνολικού προϋπολογισμού
 • Θα υπάρχει ειδική πρόνοια για ευάλωτα νοικοκυριά
 • Όσον αφορά αγροτικά net metering, δεν θα είναι απαραίτητες οι μπαταρίες για επιδότηση
 • Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποζημιώνονται για το σύνολο της περίσσειας ενέργειας που θα διαθέτουν στο Δίκτυο
 • Υπολογίστε το συνολικό όφελος μίας εγκατάστασης Net Metering


  Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 2310460450 ή στείλτε μας μήνυμα μέσω Viber

  Τί είναι ο Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net metering)

  Το Net Metering είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει με αυτοπαραγωγή ακόμη και το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει ενώ χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα. Στο τέλος της περιόδου καταμέτρησης, όταν δηλαδή εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός(τρίμηνο ή τετράμηνο) συμψηφίζεται η παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια και ο καταναλωτής πληρώνει μόνο για τη διαφορά. Αν στο τέλος της περιόδου συμψηφισμού υπάρχει περίσσεια ενέργειας αυτή μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο, οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίσσεια ενέργειας μπορεί να διατηρηθεί για έως και τρία έτη. Μετά την πάροδο των τριών ετών, τυχόν περίσσεια δεν μεταφέρεται πλέον και χάνεται για τον καταναλωτή

  Αυτό δεν ισχύει για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπου η περίσσεια ενέργειας πωλείται στο δίκτυο.

  Νομοθετικό Πλαίσιο

  Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το Νet Μetering στην Ελλάδα. Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014) ενώ στις 30/12/2014 καταρτίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Το Πρόγραμμα αφορά σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή άλλων κατασκευών και επί του εδάφους.

  Αδειοδοτική διαδικασία

  Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για ένα σύστημα net metering είναι σχετικά απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της, από την αρχική αυτοψία έως και την τελική ΥΔΕ για τη σύνδεση με το Δίκτυο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνοπτικά) είναι τα παρακάτω:
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας (μεταγεγραμμένο συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο
  • Οικοδομική άδεια ή έγγραφα νομιμοποίησης του κτιρίου
  • Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου
  • Έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών του χώρου ή απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας
  • Κάτοψη οροφής - δώματος - κεκλιμένης στέγης ή εδάφους με φωτοβολταϊκά
  • Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού συστήματος
  • Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων)
  • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού

  Τιμή kWh

  Το κόστος που πληρώνει ένας οικιακός καταναλωτής ανά κιλοβατώρα συμπεριλαμβανόμενων όλων των χρεώσεων και του ΦΠΑ φτάνει τα 0,1927€. Αφαιρώντας τις χρεώσεις ΥΚΩ, οι οποίες επιβάλλονται και επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας, για τον οικιακό καταναλωτή η αξία της συμψηφιζόμενης ενέργειας θα είναι περίπου 0,185€/kWh συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντίστοιχα, η αξία για έναν μικρό επαγγελματικό καταναλωτή, φτάνει τα 0,15€/kWh μή περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η μέση ετήσια κατανάλωση των αστικών καταναλωτών είναι περίπου 4000kWh. Για την παραγωγή αυτής της ενέργειας σε ετήσια βάση, απαιτείται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος περίπου 3kWp. Το κόστος για ένα τέτοιο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, κόστους σύνδεσης με τη ΔΕΗ κλπ είναι περίπου 4000€. Υπολογίζοντας μια εξοικονόμηση της τάξης των 740€ (4000kWh x 0,185€) ετησίως, θα έχουμε απόσβεση της επένδυσής μας σε περίπου 5 χρόνια.

  Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;
  Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Net Metering και υπολογίστε αν σας συμφέρει να εγκαταστήσετε Net Metering

  Πλεονεκτήματα του Net Metering

  • Δεν υπάρχει εξάρτηση από την Πολιτεία για την αποζημίωση της παραγωγής, με το ρίσκο που αυτό συνεπάγεται.
  • Δεν μας απασχολούν μελλοντικές αυξήσεις του κόστους ενέργειας
  • Συνδυάζεται άριστα με Αντλίες Θερμότητας και Air Condition για πρακτικά δωρεάν θέρμανση / ψύξη χώρων