Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ειδικά όταν είναι εξωτερικές (δηλαδή στην ύπαιθρο) απαιτούν τακτικό έλεγχο και συντήρηση. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες οι οποίες επιβάλλουν την ακόμη συχνότερη και ορθότερη συντήρηση σε σχέση με μια οποιαδήποτε εγκατάσταση καθώς:
 • Είναι επένδυση η οποία πρέπει να αποσβεστεί με διαρκώς μειούμενη τιμή kWh.
 • Κάθε kWh που χάνεται δεν αναπληρώνεται
 • Aποτελούν σταθμό παραγωγής ενέργειας.
 • Πρέπει να λειτουργούν σωστά για 20-25 χρόνια
 • Παράγουν συνεχές ρεύμα σε τάσεις που συχνά υπερβαίνουν τα 700V DC
 • Η τακτική και πιστοποιημένη συντήρηση απαιτείται για την ασφαλιστική κάλυψη
Η εταιρία μας προσφέρει:
 • Προληπτική συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων και Φ/Β στη στέγη
 • Παρεμβατική (μή προγραμματισμένη) επέμβαση επιδιόρθωσης προβλημάτων
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση παραγωγής
 • Συντήρηση και έλεγχος βάσει EN62446 & HD384
 • Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση αυτόνομων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Αντικατάσταση μετατροπέων εντός & εκτός εγγύησης
 • Θερμογράφηση φωτοβολταϊκών με κάμερα υπέρυθρων
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
 • Μέτρηση αντίστασης γείωσης
 • Αξιολόγηση ΣΑΠ και ισοδυναμικών συνδέσεων Φ/Β πάρκου