Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων

Συντήρηση και Service Φωτοβολταϊκών
  Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Προληπτική συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων και Φ/Β στη στέγη
 • Αντικατάσταση μετατροπέων εντός & εκτός εγγύησης
 • Σύνταξη εκθέσεων ασφαλιστικής αποζημίωσης
 • Παρεμβατική (μή προγραμματισμένη) επέμβαση επιδιόρθωσης προβλημάτων
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση παραγωγής
 • Συντήρηση και έλεγχος βάσει EN62446 & HD384
 • Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση αυτόνομων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Θερμογράφηση φωτοβολταϊκών με κάμερα υπέρυθρων
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
 • Μέτρηση αντίστασης γείωσης
 • Αξιολόγηση ΣΑΠ και ισοδυναμικών συνδέσεων Φ/Β πάρκου


Φωτοβολταϊκά - Service

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ειδικά όταν είναι εξωτερικές (δηλαδή στην ύπαιθρο) απαιτούν τακτικό έλεγχο και συντήρηση. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες οι οποίες επιβάλλουν την ακόμη συχνότερη και ορθότερη συντήρηση σε σχέση με μια οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Οι σημαντικότερες ιδιαιτερότητες των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι:
 • Είναι επένδυση η οποία πρέπει να αποσβεστεί με διαρκώς μειούμενη τιμή kWh.
 • Κάθε kWh που χάνεται δεν αναπληρώνεται
 • Είναι Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Πρέπει να λειτουργούν σωστά για τουλάχιστον 20-25 χρόνια
 • Παράγουν συνεχές ρεύμα σε τάσεις που συχνά πλησιάζουν τα 1500V DC, και
 • Η τακτική και πιστοποιημένη συντήρηση απαιτείται για την ασφαλιστική κάλυψη